• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

OBAVIJEST - VODOSNABDIJEVANJE

Broj: 4917-II-05-4/21

Hadžići, 11.11.2021. godine

O B A V J E Š T E NJ E

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Krupa“ Hadžići, da je voda higijenski ispravna i da se može koristiti za piće. O svim promjenama stanja vodosnabdijevanja i kvaliteta vode za piće, informacije će biti objavljene putem medija, na web strani preduzeća: www.jkpkomunalac.ba i putem obavještenja istaknutih na vidnim mjestima u naseljima i na ulazima objekata kolektivnog stanovanja.

U P R A V A

JKP„KOMUNALAC“ d.o.o. HADŽIĆI