• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2021/2022. godinu

Općinski načelnik putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove, raspisuje Konkurs za dodjelu stipendija učenicima i studentima za školsku/akademsku 2021/2022. godinu.

Ukupno se dodjeljuje 130 stipendija i to 60 za učenike srednje škole i 70 stipendija za studente. Visina mjesečne stipendije za srednjoškolce je 50 KM, a za studente 100 KM. Isplata će se vršiti mjesečno unaprijed u periodu trajanja školske godine (deset mjeseci – učenici: septembar-juni, a studenti: oktobar-juli). Prijave na konkurs vršiti isključivo preko propisanog obrasca.

Uz popunjen obrazac prijave na konkurs kandidati su dužni priložiti pismene dokaze o ispunjavanju uslova. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja u sredstvima informisanja, odnosno oglasnoj ploči Općine Hadžići.

Prijave se podnose u Općini Hadžići – Služba za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove (prijemni protokol), Hadžići, ul. Hadželi broj 114., gdje se mogu dobiti i obrasci prijave. Dokumenti se neće vraćati.

Tekst konkursa sa detaljnim uputstvima preuzmite ovdje.

Prijavni list preuzmite ovdje.

Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata preuzmite ovdje.