• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Općinsko vijeće Hadžići: Budžet realizovan u stoprocentnom iznosu

Pod predsjedavanjem Adija Kalema danas je održana 32. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići kojoj je prisustvovalo 25 vijećnika. Vijećnici su usvojili Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići za 2019. godinu.

Analiziran je rad općinskih službi za upravu u protekloj godini koje su zaprimilie 34.482 predmeta, a od toga uspješno riješili 98 odsto njih. Da je ovo do sada najuspješnija godina govori podatak da je Općina Hadžići realizovala budžet u stoprocentnom iznosu. Budžet Općine Hadžići za 2019. u konačnici je ostvaren u iznosu od 17.948.731,25 KM.

Vijećnici su ocijenili i svoj rad u 2019. godini jednoglasnim usvajanjem Izvještaja o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća sa izvještajem o radu radnih tijela Općinskog vijeća i Stručne službe za poslove Općinskog vijeća.

Uvidom u Program rada Vijeća za 2019. godinu i izvršene analize može se zaključiti da je Program u odnosu na planirano skoro u potpunosti realizovan. Od ukupno planirane 54 teme, Vijeću je do kraja 2019. godine dostavljeno na razmatranje i usvajanje 172 materijala u prijedlogu ili nacrtu, 10 rješenja i 11 odluka Službe za imovinsko – pravne poslove, geodetske poslove i katastar nekretnina, a Vijeću nisu dostavljene četiri informacije i jedna odluka planirane Programom.

Općinsko vijeće Hadžići je na 10 sjednica Vijeća u 2019. godini donijelo ukupno 38 zaključaka, od kojih se njih 22 odnosilo na prihvaćanje informacija, tri zaključka su se odnosila na neprihvaćanje informacija i jedan zaključak se odnosio na prihvaćanje izvještaja, a svi zaključci Općinskog vijeća su proslijeđeni Općinskom načelniku. Načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović predstavio je, a vijećnici usvojili, Program rada Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići za 2020. godinu.

„Putem Vijeća i donošenjem prostorno-planskih akata treba da omogućimo razvoj onih projekata za koje treba prostor. Prioritet broj jedan jeste izgradnja infrastrukture koji će dovesti do novog zapošljavanja. Nastavljamo sa izgradnjom turističkih kapaciteta. Prioriteti su nam vodosnabdijevanje i oblast deminiranja za što smo u budžetu za 2020. godinu izdvojili velika sredstva. Planirali smo 14,2 miliona KM budžet za ovu godinu u kojoj ćemo realizovati niz manjih infrastrukturnih projekata u svih 17 mjesnih zajednica“, naveo je između ostalog načelnik Ejubović.

Nezavisna vijećnica Meliha Altoka na ovoj je sjednici pristupila Klubu SDA koji sada broji 14 članova.