• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Nove padavine: Kantonalna uprava CZ-a izdala preporuke

Prema prognozama Federalnog hidrometeorološkog zavoda, na području Kantona Sarajevo u ponedjeljak i utorak (08. i 09.11.2021. godine) očekuju se kišne padavine koje mogu dodatno zakomplikovati trenutnu situaciju na području Kantona Sarajevo prouzrokovanu poplavama.

Zbog toga je Kantonalna uprava civilne zaštite izdala preporuke pravnim i fizičkim licima da odmah u skladu sa svojim nadležnostima, kao i obavezama koje su im propisane Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća poduzmu neophodne preventivne mjere zaštite od kišnih padavina (pripreme adekvantne snage i materijalno-tehnička sredstava za brži odgovor na najavljene padavine).

Na taj način će svi subjekti sistema zaštite i spašavanja efikasnije i brže reagovati u sveobuhvatnom odgovoru na potencijalne izazove i prijetnje od poplava, a samim tim i izbjeći velike materijalne štete, kao i mogućnosti povrede i ljudske žrtve, stoji u upozorenju Kantonalne uprave CZ.

Posebno se apeluje na općinske službe civilne zaštite s područja Kantona Sarajevo da odmah stave svoje organizovane snage zaštite i spašavanja u stanje pripravnosti, kako bi bili spremni kao snage prvog odgovora da u skladu sa svojim nadležnostima i obavezama po planovima zaštite i spašavanja reaguju na potencijalno moguće obilne kišne padavine na području svoje općine.

Sve probleme prouzrokovane vremenskim neprilikama možete prijaviti Operativnom centru CZ na broj telefona 033/421-400 ili na broj 033/428-130.