• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Krupa ponovo zamućena, voda nije za piće

Javno komunalno preduzeće „Komunalac“ d.o.o. Hadžići obavještava sve korisnike usluga koji se vodom za piće snabdijevaju sa vodovodnog sistema „Krupa“ Hadžići, da je usljed obilnih kišnih padavina došlo do zamućenja izvorišta i da se voda ne koristi za piće kao ni za kuhanje do normalizovanja stanja. Obezbjeđivanje higijenski ispravne vode vrši će se putem cisterne.

O svim narednim mjerama koje će se preduzimati do normalizacije stanja, korisnici usluga će biti informisani putem medija, na web strani preduzeća: www.jkpkomunalac.ba i obavještenja istaknutih na vidnim mjestima u naseljima i na ulazima objekata kolektivnog stanovanja.

Za potrebe dopreme vode za piće cisternom od strane JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići, kao i za druge potrebne informacije potrebno je nazvati dežurnu službu Preduzeća na telefon 033/420-346 .


U P R A V A

 

JKP „KOMUNALAC“ d.o.o. HADŽIĆI