• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

U četvrtak 32. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići Adi Kalem sazvao je 32. sjednicu Općinskog vijeća za četvrtak 30.01.2020. godine u 10:00 sati. Sjednica će se održati u Sali za sjednice Općinskog vijeća Hadžići (ul. Hadželi 114). Na dnevnom redu je Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2019. godinu sa izvještajem o radu radnih tijela Općinskog vijeća i Stručne službe za poslove Općinskog vijeća, Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići za 2019. godinu, Program rada Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići za 2020. godinu, Rješenja imovinsko – pravne službe te Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.