• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta

Općinski načelnik raspisuje Oglas o licitaciji za prodaju građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje. Riječ je o neizgrađenom građevinskom zemljištu u vlasništvu Općine Hadžići namijenjeno za izgradnju stambenog objekta, lokacija S4 - k.č. 937/9 površine 1772 m2 upisana u k.o. Hadžići.

   Pravo učešća na licitaciji imaju domaća i stana fizička i pravna lica koja u skladu sa zakonom mogu steći pravo vlasništva na predmetu prodaje. Licitacija će se održati 11.11.2021. godine u 12:00 sati u uredu 208 na II spratu zgrade Općine Hadžići (Hadželi 114).

Početna cijena po metru kvadratnom iznosi 140 KM.

Tekst oglasa preuzmite ovdje.