• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javni poziv za podnošenje prijava za učešće u radu Komisija za tehnički pregled izgrađenih građevina na području općine Hadžići za 2022. i 2023. godinu

Pozivaju se zainteresovana fizička lica da podnesu prijave za vršenje tehničkih pregleda građevina za 2022. i 2023.godinu na području općine Hadžići, sljedećih struka: arhitektonske, građevinske, elektrotehničke, mašinske, saobraćajne, geodetske, zaštite od požara i eksplozije, zaštite na radu, sanitarne zaštite i veterinarske. Tehnički pregled mogu vršiti samo diplomirani inženjeri odgovarajuće struke sa pet (5) godina radnog iskustva u struci i položenim stručnim ispitom.

 

Više detalja u tekstu Javnog poziva.