• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Vlada FBiH podržala općinu Hadžići sa 345.000 KM

Vlada Federacije BiH je za podršku nižim nivoima vlasti u FBiH u ovoj godini osigurala direktnu finansijsku pomoć u iznosu od 230 miliona KM. Od tog iznosa 200 miliona KM je pomoć kantonima, a 30 miliona KM općinama.

Za 80 općina i gradova u Federaciji osigurano je 30 miliona KM, i to za jednokratnu finansijsku pomoć linearno za sve općine u iznosu od po 125.000 KM, te sredstva za 122 kapitalna projekta koja su dodijeljena po javnom pozivu.

Općina Hadžići je pored 125.000 KM dobila i sredstva u iznosu od 220.000 KM za projekat poboljšanja vodosnabdijevanja naselja Drozgometva, Miševići i Bare.