• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Infrastrukturni projekti: Za Tarčin obezbijeđeno 2,5 miliona KM

Načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović, direktor JP Autoceste FBiH Elmedin Voloder i direktor preduzeća Euro-Asfalt Hamed Ramić potpisali su danas u Sarajevu Sporazum o prijateljskom okruženju putem kojeg će se na području Tarčina u infrastrukturne projekte utrošiti 2,5 miliona KM.

Cilj Sporazuma ja da se prilikom izgradnje autoceste Koridora Vc, poddionica Tarčin – Ivan, stvori pozitivna atmosfera između Autocesta FBiH i izvođača radova s jedne strane i s druge strane građana koji žive u neposrednoj blizini budućeg autoputa.

Gradit će se: Sportsko igralište (mali fudbal i košarka) i dječije igralište sa pristupnim putem u Donjoj Raštelici; Sportsko igralište u Vukovićima; Sanacija lokalnog puta u naselju Smucka; Sanacija stare magistrale Raštelica – Ivan Sedlo; Izgradnja priključnog lokalnog puta sa M17 ka naselju Đanići (pored mosta M2) sa uključnom trakom i proširenje isključne trake iz naselja na M17; Izletište Raštelica sa pristupnom saobraćajnicom te će se izvršiti poribljavanje riječice Kalašnica. Jedan dio ovoga Sporazuma se već realizuje na terenu kroz rekonstrukciju lokalnog vodovoda u Raštelici. Ukoliko Evropska investiciona banka da saglasnost gradit će se i glavni kolektor fekalne kanalizacije Vukovići- Tarčin dug 6,4 kilometara, a prema riječima potpisnika današnjeg Sporazuma najvjerovatnije je da će ovaj projekat biti odobren.

U izradi Sporazuma aktivno su učestvovali predstavnici Koordinacionog tijela za saradnju sa Autocestama FBiH: Sabahudin Kazić (pomoćnik Općinskog načelnika), Adi Kalem (savjetnik Općinskog načelnika), Husanović Almir (MZ Raštelica) i Hazret Subašić (MZ Raštelica).