• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Održana 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Pod predsjedavanjem Almina Bašića danas je u Multimedijalnoj sali Hadžići održana 9. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići. Sjednici je prisustvovalo 26 vijećnika. Na dnevnom redu je bilo šest tačaka.

Usvojena je Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Hadžići za 2021. godinu. Budžet je rebalansiran i povećan za 2.700.997,00 KM, tako da  za 2021. godinu iznosi 15.846.068,00 KM. Preko 60 odsto sredstava bit će utrošeno na kapitalne, infrastrukturne projekte, dok će na javnu potrošnju i plaće uposlenika biti utrošeno ispod 30 odsto.

Vijećnici su upoznati sa Izvještajem o finansijskoj reviziji Općine Hadžići za 2020. godinu i isti su usvojili.

Ured za reviziju institucija u FBiH izvršio je reviziju finansijskih izvještaja Općine Hadžići koji obuhvataju: Bilans stanja na 31.12.2020. godine, račun prihoda i rashoda, Izvještaj o novčanim tokovima, Izvještaj o kapitalnim izdacima i finansiranju, Posebne podatke o plaćama i broju zaposlenih, Godišnji izvještaj o izvršenju budžeta za godinu koja se završava na taj dan uključujući i rezime značajnih računovodstevnih politika.

Prema mišljenju Ureda, finansijski izvještaji istinitio i fer prikazuju u svim aspektima, finansijski položaj Općine na 31.12.2020. godine, novčane tokove i izvršenje budžeta za godinu koja se završava na taj dan, u skladu s prihavćenim okvirom finansijskog izvještavanja. Ured je dao dva mišljenja sa rezervom koja se odnose na reviziju finansijskih izvještaja i reviziju usklađenosti te je dao 12 preporuka.

„Prije svega treba naglasiti da smo na Nacrt izvještaja, koji je sadržavao 15 preporuka, dostavili svoje komentare. Od toga su usvojeni komentari na tri peopruke, a 12 je ostalo u konačnom izvještaju. U suštini ovaj izvještaj znači da smo kao Općina poslovali u skladu sa zakonskim okvirima bez povreda zakona koji bi imali težinu i najobičnijeg prekršaja. U svakom slučaju pokrenuli smo proceduru izrade akcionog plana otklanjanja formalnih nedostataka koji su navedeni u 12 preporuka“, pojasnio je pomoćnik Općinskog načelnika Eldar Proha.

Na dnevnom redu su još bile i Odluka o načinu i uslovima prodaje građevinskog zemljišta u svrhu izgradnje, Rješenja imovinsko - pravne službe te Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.