• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Završena uspostava Adresnog registra općine Hadžići

Općina Hadžići je, prepoznavši važnost predmetnih aktivnosti, bila jedna od prvih pet jedinica lokalne samouprave u Federaciji BiH koja je započela sistematsku uspostavu adresnog registra za potrebe svojih građana, te je na kraju 2019. godine bila jedna od ukupno 22 jedinice lokalne samouprave, koja za cijelo svoje područje ima određene službene adrese. Općina Hadžići, što je iznimno bitno napomenuti, jedna je od 15 jedinica lokalne samouprave koja je i označila objekte adresnim oznakama (pločicama za kućne brojeve, ulice, trgove i naselja) bez ikakvih troškova za svoje građane. Obzirom na izuzetno uspješnu saradnju nadležnih službi općine Hadžići sa Federalnom upravom, upravo je ova jedinica lokalne samouprave odabrana za razmatranje implementacije elektronskog načina korištenja podataka o adresama prilikom prijave prebivališa građana.

Elektronsko preuzimanje ažurnih podataka o adresama planirano je za implementaciju tokom 2020. godine.”, navode u Federalnoj upravi za geodetske i imovinsko – pravne poslove. To znači, da su sada sve postojeće adrese registrovane u aplikaciji (bazi podataka) i da su svi objekti, koji podliježu numeraciji, fizički na terenu obilježeni kućnim brojem i nazivom ulice. U aplikaciji su određeni svi brojevi, ukupno 12.269. Od tog broja 11.149 je službenih adresa, a 1.120 je neslužbenih. To znači da su sve službene adrese, njih 11.149, i označene na terenu, a neslužbene su, uglavnom, rezervisane za buduće objekte ili za objekte u izgradnji. Postavljeno je isto toliko i malih pločica sa nazivom ulice i 384 velike table.

Uspostava Adresnog registra za općinu Hadžići rađena je u saradnji i bila je podržana od strane Federalne uprave za geodetske i imovinsko – pravne poslove (FGU), koja osigurava funkcioniranje informacionog sistema za vođenje podataka o adresama, te pruža stručnu i institucionalnu podršku.

Namjera pokrenutih aktivnosti je da se ova oblast u Federaciji BiH, kako u općini Hadžići tako i u ostalim jedinicama lokalne samouprave uredi na način da se podaci o adresama vode na jedinstven, uređen i funkcionalan način, u skladu sa normama i preporukama Evropske unije i standardima koje propisuje INSPIRE direktiva, te da se formira jedinstvena centralna baza adresnih podataka za područje Federacije BiH.

Centralna baza podataka adresnog registra omogućiti će korištenje podataka od strane organa javne vlasti svih nivoa, ali i drugih zainteresovanih strana.

Ukoliko je, nakon navedenih aktivnosti, izgrađen određeni broj objekata, odnosno postoje objekti bez utvrđenog kućnog broja, pozivaju se građani da se jave u prostorije Adresnog registra, do 01.03.2020.godine, kako bi služba provela aktivnosti na obilježavanju i unosu u Adresni registar. Što se tiče administrativnog dijela, nastavit će se štampanje potvrda o kućnom broju, za ostale ulice, gdje to još nije urađeno i, putem nadležne službe, vršiti distribucija istih na kućne adrese. Za sve građane, koji iz tehničkih razloga iste ne dobiju, u onom roku kako je to planirano, mogu se obratiti službi, gdje će im se uredno izdati odgovarajuća potvrda.