• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu steonih junica

Na osnovu Sporazuma zaključenog između Općine Hadžići i Humanitarne organizacije Muslim Aid Sarajevo, Općina Hadžići raspisuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu steonih junica. Pravo na učešće imaju fizičke osobe čije je prebivalište na području općine Hadžići. Prioritetne kategorije stanovništva su nezaposlene osobe koje su otpuštene u toku trajanja pandemije izazvane koronavirusom, a imaju vlastito poljoprivredno zemljište u površini od 5 dunuma ili zemljište uzeto u zakup najmanje na 2 godine i adekvatan štalski objekat lociran u blizini stambenog objekta u kojem isti stanuje.

Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti u prijemnoj kancelariji Općine Hadžići (Hadželi 114) ili putem web stranice www.hadzici.ba te zajedno sa dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti na protokol Općine Hadžići sa naznakom „Za javni poziv za dodjelu steonih junica“.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije i inspekcijski nadzor općine Hadžići II sprat soba broj 204 ili na broj telefona 033/475-948 svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Nepotpuna, neuredna, netačna i neblagovremena dokumentacija neće se uzimati u razmatranje.

Javni poziv ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja, odnosno do 09.08.2021. godine do 16,00 sati.

 

Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima preuzmite ovdje.

Obrazac za prijavu na javni poziv preuzmite ovdje

Izjavu preuzmite ovdje.