• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Lista odabranih korisnika za dodjelu plastenika od 100m2

Na osnovu prethodno objavljenog javnog poziva, Služba za privredu, finansije i inspekcijski nadzor Općine Hadžići sačinila je listu od 20 odabranih korisnika za dodjelu plastenika od 100 m2 sa dodatnom opremom putem sufinansiranja u 2021. godini.

Komisija za dodjelu plastenika izvršila je uvid u 27 pristiglih prijava, evidentirala stanje na terenu te sačinila konačnu listu korisnika koji ispunjavaju uslove javnog poziva: Repuh Edin, Vrabac Almedina, Masleša Meho, Marković Nedjat, Ljatifi Muhamed, Hadžić Jasmin, Murić Mersija, Merdanović Adi, Palalija Ramiz, Bašić Indira, Smajlović Zijad, Bećirspahić Mustafa, Iilić Ibro, Hodžić Ibrahim, Birdžo Sead, Đip Senida, Mujanović Abdurahman, Mušić Adis, Fejzić Senija i Nikšić Amra.

Dodjela plastenika putem sufinansiranja u 2021. godini zajednički je projekat Općine Hadžići i Humanitarne organizacije Muslim Aid Sarajevo s ciljem osnaživanja korisnika pogođenih pandemijom koronavirusa.

LISTA ODABRANIH KORISNIKA