• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

U Hadžićima se sastali pravobranioci općina u Kantonu Sarajevo

U zgradi Općine Hadžići danas su se sastali pravobranioci općina u Kantonu Sarajevo gdje su pokrenuli pravnu proceduru protiv Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo.

Naime, Zakon o prostornom uređenju Kantona Sarajevo u neskladu je sa Zakonom o principima o lokalnoj samoupravi u FBiH i Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi te su načelnici svih devet općina Kantona spremni potpisati zahtjev da se ovaj Zakon stavi van snage.

„Danas smo analizirali zahtjev za zaštitu prava na lokalnu samoupravu, koji će sve općine Kantona Sarajevo podnijeti Ustavnom sudu FBiH protiv Zakona o prostornom uređenju Kantona Sarajevo. Ramatrali smo probleme sa kojima se općine Kantona suočavaju u primjeni ovog Zakona. Usvojeni su brojni zaključci, među kojima je i da će se u roku od sedam dana finalizirati zahtjev i uputiti prema Ustavnom sudu FBiH“, kazala je Meliha Halilagić pravobraniteljica Općine Hadžići.

Rad lokalnih zajednica je izuzetno otežan jer su navedenim zakonom oduzete nadležnosti općinama i prenesene na kantonalni nivo koji je neefikasan. Posebno je usložnjena procedura izdavanja raznih saglasnosti i odobrenja za građenje čije posljedice trpe kako građani tako i investitori.

Istaknuto je da je BiH među najsporijim državama na svijetu u izdavanju građevinskih i drugih dozvola upravo zbog zakona koje kantoni i FBiH nameću lokalnim zajednicama bez uvažavanja njhovih nadležnosti.