• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Općinama i gradovima 30 miliona KM

Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici u Sarajevu donijela dvije odluke, ukupno vrijedne 30 miliona KM, na ime transfera drugim nivoima vlasti u FBiH. Prvom odlukom utvrđeni su kriteriji, način i procedura za dodjelu sredstava za 2021. godinu kroz tekuće transfere drugim nivoima vlasti, općinama i gradovima, u iznosu od 10 miliona KM. Sredstva će biti dodijeljena na principu solidarnosti svim općinama i gradovima u jednakom iznosu od po 125.000 KM, na ime finansijske pomoći budžetima u sanaciji posljedica nastalih uslijed proglašene pandemije COVID-19.

 

Druga odluka odnosi sa na utvrđivanje načina i procedura za dodjelu sredstava u iznosu od 20 miliona KM, a namijenjenih za kapitalne transfere općinama i gradovima.

Ova sredstva bit će dodijeljena općinama i gradovima za financranje ili sufinanciranje projekata, zahtjeva ili inicijativa koje će biti implementirane u jedinicama lokalne samuprave i namijenjena su za nekoliko oblasti. To su putna infrastruktura (putevi, mostovi, potporni i zaštitni zidovi, kružni tokovi, parkirališta, pješačke i biciklističke staze, sanacija klizišta i sprječavanje erozije), komunalna infrastruktura (vodovod i kanalizacija, javna rasvjeta, energetske i komunikacijske mreže, plinske i niskonaponske mreže), objekti obrazovnog, sportskog i kulturnog karaktera (predškolski i školski objekti, dječja igrališta i igraonice, školsko-sportske dvorane i igrališta). Obuhvaćeni su i ostali objekti od značaja za jedinice lokalne samouprave, kao što su domovi kulture, društveni domovi, knjižnice, zdravstveni objekti, muzeji i slični objekti društvene namjene, projekti povećanje energetske efikasnosti objekata, fasade, zamjena otvora i krovova, sistemi grijanja i hlađenja, a sredstva mogu biti namijenjena za finansiranje i drugih aktivnosti od značaja iz nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

 

Ove dvije odluke o raspodjeli 30 milliona KM općinama i gradovima rezultat su dogovora Jelke Miličević, ministrice finansija FBiH i predstavnika Saveza općina i gradova Federacije Bosne i Hercegovine. Delegaciju Saveza na nedavno održanom sastanku u Sarajevu predvodili su predsjednik Predsjedništva Saveza i načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović te načelnik Općine Ilijaš Akif Fazlić.