• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

PROGRAMI RAZVOJA MALE PRIVREDE ZA 2021. U KS: ZA 15 DANA BIT ĆE RASPISANI JAVNI POZIVI

U sklopu Programa razvoja male privrede za 2021. godinu, Ministarstvo privrede KS, Privredna i Obrtnička komora KS, Udruženje poslodavaca KS te Sarajevska regionalna agencija SERDA, održali su sastanak kako bi postigli “sinergiju u djelovanju, aktivnostima i direktnom povezivanju Ministarstva privrede s privrednicima na području Kantona. Ministar privrede KS Adnan Delić, kazao je da u narednih 15 dana raspisuju javne pozive.

 

 

Predviđeni iznos poticajnih sredstava je 8,49 miliona KM, a uključuje sljedeće pojedinačne programe:

 

1. Kreditiranje subjekata male privrede pod povoljnijim uslovima;

2. Subvencioniranje/refundiranje kamata po preuzetom kreditu kod komercijalnih banaka;

3. Poticaj za tehnološku modernizaciju, primjenu standarda kvalitete i digitalizaciju poslovanja;

4. Poticaj za nova ulaganja u tehnološku modernizaciju i primjenu standarda kvalitete u cilju unaprjeđenja konkurentosti i/ili novog zapošljavanja;

5. Poticaj projektima promocije obrtništva;

6. Poticaj za obuku mladih za obrtnička-zanatska zanimanja i zapošljavanje;

7. Poticaj za unaprjeđenje IT preduzetništva;

8. Poticaj za unaprjeđenje preduzetništva u domenu pružanja administrativnih usluga dominantno izvozne orijentacije;

9. Poticaj novoosnovanim – start up subjektima male privrede;

10. Poticaj razvoja ženskog preduzetništva; i

11. Poticaj za razvoj poduzetništva mladih.