• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Održana 7. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Pod predsjedavnjem Mirze Mušanovića jučer je u Multimedijalnoj sali Hadžići održana 7. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići. Sjednici koja je počela u 10:00h , a okončana u 17:20h prisustvovalo je 27 vijećnika koji su razmatrali 18 tačaka dnevnog reda.

Saopštenje Općinskog vijeća, Općinskog načelnika, poltičkih stranaka i boračkih udruženja povodom drugostepenih presuda u predmetu “Silos”

Povodom izrečenih drugostepenih presuda Suda BiH u predmetu „Silos“, Općinsko vijeće Hadžići, Općinski načelnik, političke stranake i boračka udruženja zauzeli su jedinstven stav i dali saopštenje u kojem se između ostalog kaže kako je ovo sramna odluka Suda BiH i još jedna je potvrda da za ubice i zločince nema kazne, a da za pobijene, silovane i mučene Bošnjake od strane srpsko-crnogorskog agresora u Hadžićima nema nikakve pravde. Sa ogorčenjem i nedvosmisleno odbacujemo optužbe za bilo koga od optuženih da je počinio ratni zločin koji im se stavlja na teret. Oni su, u datim okolnostima, poduzimali one mjere i radnje koje su bile neophodne da sačuvaju slobodne prostore općine Hadžići i postupali su u skladu sa važećim zakonima Republike Bosne i Hercegovine i u skladu sa Ženevskom konvencijom i njenim dopunskim protokolima. U Silosu, OŠ „9. maj“ Pazarić, kasarni Krupa niko nije ubijen, niko nije silovan. Svi koji su boravili u tim objektima nisu bili lišeni slobode zato sto su Srbi, već se radilo o licima naoružanim vojnim naoružanjem što predstavlja krivično djelo nelegalnog posjedovanja oružja i zbog oružane pobune protiv Ustavnog poretka RBiH i koji su bili organizovani u razne paravojne formacije. Ovo saopštenje je usvojeno sa 27 glasova ZA.

Izbori za čalanove Savjeta mjesnih zajednica održat će se 25. septembra 2021. godine

Većinom glasova usvojena je Odluka o raspisivanju i provođenju izbora za članove Savjeta mjesnih zajednica na području općine Hadžići. U 17 mjesnih zajednica građani će birati članove Savjeta neposredno tajnim glasanjem u mjestu u kojem imaju prebivalište. Izbori će se održati 25.09.2021. godine, (subota) u vremenu od 08:00 do 18:00 sati u svim mjesnim zajednicama. Mjesto i vrijeme održavanja izbora objavit će se u sredstvima javnog informisanja, na oglasnoj tabli i web stranici Općine i na oglasnim tablama mjesnih zajednica. Usvojena je i Odluka o imenovanju predsjednika Općinske izborne komisije Hadžići. Na tu funkciju imenovan je Eldar Proha.

Plan parcelacije “Brezovača” Hadžići

Većinom glasova usvojene su Odluke o usvajanju i provođenju Plana parcelacije „Brezovača“ Hadžići. Plan u osnovi predviđa izgradnju turističkog kompleksa sa smještajnim kapacitetima u smislu glampinga (luksuznog kamp naselja) sa objektom uslužnih djelatnosti (restoran, cafe, multifunkcionalni prostor) na lokalitetu Crvenih stijena.

Planirana je izgradnja 47 objekata (smještajni kapaciteti), jedan objekat poslovne namjene (info pult), jedan poslovni objekat (restoran sa pratećim sadržajima), prostor za sport i rekreaciju, te zona zelenila na kojoj nije dozvoljena gradnja.

Stanje zdravstva na području općine Hadžići

Iscrpna rasprava vodila se o Informaciji o radu ustanova i kvalitetu usluga u djelatnosti zdravstva na području općine Hadžići. U Informaciji su prezentirani izvještaji i studije Doma zdravlja Hadžići, Zavoda za hitnu medicinsku pomoć, Zavoda za zdravstvenu zaštitu žena i materinstva te Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo. Zdravstveni savjet je konstatovao da je u proteklom periodu Općina Hadžići pružila punu materijalnu i finansijsku podršku javnim ustanovama iz oblasti zdravstva i tako doprinijela da građani dobiju kvalitetniju uslugu.

Za pružanje kvalitetnije usluge građanima Hadžića iz oblasti zdravstvene zaštite neophodno je obezbijediti sljedeće: U ambulanti Tarčin neophodna su tri tima porodične medicine i rad u dvije smjene, jedan ljekar porodične medicine, sedam medicinskih sestara/tehničara, jedan stomatolog, jedan pedijatar i minimalno još jedan vozač. Potrebno je unaprijediti rad specijalističkih službi kroz rad interniste i psihijatra pet dana u sedmici, oftamologa, dijabetologa, neurologa i otorinolaringologa po tri dana u sedmici. Za kvalitetan rad i kvalitetnu uslugu neophodna je nabavka medicinske opreme i medicinskih sredstava: Hematološki analizator sa brzim određivanjem rezultata kompletne krvne slike, popravka stomatološke stolice u ambulatni u Pazariću, obezbijediti potrošni materijal za neometan rad stomatoloških službi u JU Dom zdravlja Hadžići, Tarčin, Pazarić, nabavka CTG aparata za Zavod za zaštitu žena i materinstva, nabavka defibrilatora te obnoviti vozni park. Obezbijediti dva tima u Hitnoj pomoći Hadžići ili obezbijediti mobilni tim u Domu zdravlja Hadžići. Informacija je usvojena većinom gasova.

Vijećnici nisu usvojili Informaciju o radu KJKP GRAS na području općine Hadžići za 2020. godinu

Novoimenovani v.d GRAS-a Senad Mujagić imao je težak zadatak da pred vijećnicima Općinskog vijeća Hadžići odgovora na brojne upite i probleme koje GRAS pričinjiva građanima općine Hadžići, a što se očituje kroz rekordan broj ispuštenih vožnji. U suštini Informacija koja je jučer prezentirana vijećnicima identična je onoj od prije 10 godina. Za razliku od svojih prethodnika Mujagić nije davao lažna obećanja Vijećnici su iznijeli niz primjedbi i konkretnih prijedloga kako bi se usluge javnog gradskog prijevoza poboljšale za građane. Sve to direktor je uredno zabilježio, a realizaciju ćemo pratiti u narednim danima. Vijećnici nisu usvojili Informaciju o radu KJKP GRAS na području općine Hadžići za 2020. godinu

Bezbjednosna situacija na zadovoljavajućem nivou

Usvojena je i Informacija o radu VI policijske uprave - Policijska stanica Hadžići za period januar - decembar 2020. godine. Analizirajući pokazatelje krininaliteta, JRM i sigurnosti saobraćaja u izvještajnom periodu može se konstatovati da je bezbjedonosna situacija na području koje pokriva PS Hadžići na zadovoljavajućem nivou, stoji u zaključku izvještaja kojeg potpisuje komandir Asim Merdanović.