• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Ponovo se uspostavlja minibuska linija Hadžići-Mokrine

Od janura 2021. godine stanovnici Mjesne zajednice Mokrine uskraćeni su za usluge javnog gradskog prijevoza. Najviše su to osjetili đaci i starije osobe. Naime, zbog pokretanja dva klizišta koja su direktno ugrozila saobraćajnicu Mokrine- Hadžići, preduzeće GRAS je bilo primorano da obustavi minibusku liniju Hadžići-Mokrine tj. skraćena je do Košćana.

Tim povodom, a na inicijativu predstavnika MZ Mokrine, danas je u zgradi Općine Hadžići održan sastanak kojem su prisustvovali v.d. direktor KJKP GRAS Senad Mujagić, šef bezbjednosti saobraćaja KJKP GRAS Dijana Kasumović, pomoćnici načelnika Eldar Proha, Mensur Čović i Nijaz Musić te sekretar MZ Hadžići Adnan Mulagić.

Dogovoreno je da će se ponovo uspostaviti minibuska linija Hadžići-Mokrine koristeći alternativni putni pravac (desno skretanje od kuće Rešada Korjenića) koja će biti aktivna do 31.12.2021. godine shodno važećem redu vožnje. Potrebno je da alternativni pravac odobri Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo. U međuvremenu će putna služba općine Hadžići sve pripremiti za nesmetano odvijanje saobraćaja.

Od ranije se poduzimaju aktivnosti na rješavanju problema dva pomenuta klizišta, a važno je napomenuti da je održavanje putne komunikacije Hadžići- Mokrine u nadležnosti Kantona Sarajevo, odnosno Direkcije za puteve Kantona Sarajevo. Općina zajedno sa Direkcijom, Zavodom za izgradnju Kantona Sarajevo, te organima civilne zaštite priprema potrebnu dokumentaciju i saglasnosti na rješavanju ovog problema.