• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Odluka o izboru lica visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Općinski načelnik putem Službe za opću upravu i društvene djelatnosti i zajedničke poslove donosi Odluku o izboru lica visoke stručne spreme bez radnog iskustva na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općinu Hadžići. Ovom Odlukom primaju se sljedeća lica na stručno osposobljavanje na period od 01.05.2021 do 30.04.2022 godine: Karamujić Sumeja, Dupovac Jasmin, Ismić Irma, Rizvo Jasmina, Šarić Ajdin, Šehić Amel, Kadić Samra Čamdžić Ajla, Mehmedić Aida, Kazić Aida, Krnjić Armin, Šehić Adna, Kraljušić Ilma, Hodžić Senada i Mehmedović Meliha.