• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Komisija za zaštitu nacionalnih spomenika BiH želi paralisati nadležnosti općina, načelnici angažovali advokatski tim

Povodom najave Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH o pokretanju postupka za donošenje konačne odluke o proglašenju Olimpijskih borilišta na Igmanu, Bjelašnici i Trebeviću nacionalnim spomenikom BiH, načelnici Općina Hadžići, Stari Grad Sarajevo, Ilidža i Trnovo angažovali su advokatski tim i najavljuju borbu protiv neustavnih odluka Komisije kojima se parališu nadležnosti jedinica lokalne samouprave.

 

 

Pomenute jedinice lokalne samouprave već su održale niz sastanaka na kojima su učestvovali općinski pravobranioci, pomoćnici načelnika za oblasti geodetskih i imovinsko-pravnih poslova, urbanizma i prostornog uređenja i ostalo stručno osoblje ovih općina gdje se raspravljalo o najavljenoj odluci Komisije. U svrhu zajedničkog rada formirano je ad hoc tijelo od navedenih uposlenika, dok su načelnici Hamdo Ejubović, Ibrahim Hadžibajrić, Nermin Muzur i Ibro Berilo angažovali i advokatski tim koji će ih zastupati u ovom predmetu.

 

Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika BiH zatražila je od Općina Hadžići, Stari Grad i Trnovo da u što kraćem roku dostave raspoložive podatke o Olimpijskim borilištima na Igmanu, Bjelašnici i Trebeviću kako bi ih proglasila nacionalnim spomenikom, a postupak je pokrenula na osnovu navodne peticije. Pritom, Komisija nije dostavila Općinama na uvid pomenutu peticiju, niti je jasno ko je pokrenuo i sa kojim ciljem. Općinama je ostavljen rok od 15 dana da dostave traženo i eventualne primjedbe i sugestije, zbog čega su gore pomenuti načelnici uputili jasan i decidan odgovor Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH kojim zahtijevaju potpunu dokumentaciju, kao i održavanje radno-konsultativnog sastanka radi zaštite Ustavom i zakonom zagarantovanih prava jedinica lokalne samouprave.

 

Ne postoji nikakvo obrazloženje da se olimpijska borilišta na Bjelašnici, Igmanu i Trebeviću - a, to su staze za olimpijski spust i veleslalom na Bjelašnici, staze za biatlon i skijaško trčanje na Igmanu, skakaonice na Malom polju na Igmanu i bob staza na Trebeviću proglase nacionalnim spomenikom i to je suštinski razlog zašto je navodna peticija, kao i inicijativa neosnovana. To su sportski tereni, od kojih su neki aktivni i danas i kao takvi treba i da ostanu. Apsolutno je nejasno ko i na osnovu čega, tj. s kakvim argumentima pokreće ovaj postupak. Također, nejasno je da li su, i ako nisu zbog čega nisu, inicijativom Komisije obuhvaćene i druge planine, na primjer Jahorina?

 

I, na kraju: vođenje ovog postupka je suprotno Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi i Zakonu o principima lokalne samouprave u FBiH koji propisuju zabranu ograničenja, lišavanja ili na drugi način umanjivanja nadležnosti jedinica lokalne samouprave, a općine na koje se odnosi predmetna inicijativa Komisije za zaštitu nacionalnih spomenika BiH su vlasnici dijelova zemljišta koje bi trebalo biti predmetom postupka. Upravljanje imovinom je u nadležnosti jedinica lokalne samouprave i svaki postupak koji ima za cilj da se neko ograniči ili liši u uživanju prava na imovinu predstavljao bi povredu i samog Ustava BiH.

 

Stoga, načenici općina jasno su ukazali u dopisu upućenom Komisiji za očuvanje nacionalnih spomenika BiH da bi eventualno proglašenje Olimpijskih borilišta na Bjelašnici, Igmanu i Trebeviću nacionalnim spomenikom bilo nezakonito i suprotno pravima i pravnim interesima Općina Hadžići, Stari Grad i Trnovo, a koja su im zagarantovana Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi, Zakonom o principima lokalne samouprave FBiH i Zakonom o stvarnim pravima FBiH.