• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći porodiljama

Na osnovu Statuta Općine Hadžići i Odluke o izvršenju budžeta Općine Hadžići Općinski načelnik donosi Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći porodiljama. Pravilnikom se utvrđuju kriteriji i način dodjele jednokratne novčane pomoći porodiljama čije je prebivalište/boravište na području općine Hadžići i koje su ostvarile pravo na novčanu pomoć ženi-majci koja nije u radnom odnosu ili pravo na novčanu naknadu umjesto plaće ženi-majci u radnom odnosu putem Službe za boračku-invalidsku, socijalnu i zdravstvenu zaštitu, izbjegla i raseljena lica Općine Hadžići. Porodilja koja rodi prvo ili drugo novorođeno dijete ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini od 200 KM. Porodilja koja rodi treće, četvrto i svako naredno novorođeno dijete ima pravo na jednokratnu novčanu pomoć u visini od 250 KM.

Pravilnik o raspodjeli novčanih sredstava za dodjelu jednokratne novčane pomoći porodiljama sa detaljnim uputstvima preuzmite ovdje.

Zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć porodilji preuzmite ovdje.