• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Pravilnik o sufinansiranju medicinski potpomognute oplodnje

Na osnovu Statuta Općine Hadžići i Odluke o izvršenju budžeta Općine Hadžići, Općinski načelnik donio je Pravilnik o uslovima, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje. Pravilnik se odnosi na žene bez djece koje su u bračnoj ili vanbračnoj zajednici sa područja općine Hadžići.

Općina će sufinansirati troškove potpomognute oplodnje u visini iznosa razlike između cijene usluga potpomognute oplodnje i sredstava koje refundira Zavod za zdravstveno osiguranje Kantona Sarajevo: za prvi pokušaj u maksimalnom iznosu do 2.000,00 KM, za drugi i treći pokušaj u maksimalnom iznosu do 1.000,00 KM . Novčana pomoć će se dodjeljivati na osnovu podnesenog zahtjeva i po redoslijedu primljenih zahtjeva, a do utroška obezbjeđenih sredstava u Budžetu za tekuću godinu.

Vantjelesna oplodnja podrazumijeva uzimanje jajne ćelije iz tijela žene, njenu oplodnju u laboratorijskim uslovima i vraćanje oplođene jajne ćelije ili embriona u matericu poslije nekoliko dana od oplodnje. Metoda je veoma komplikovana i iziskuje posebne uslove, posebnu laboratoriju i opremu kao i uvježbanu ekipu koja se sastoji od ginekologa, embriologa, genetičara, mikrobiologa, medicinske sestre i dr. Zbog ovih okolnosti ova metoda je veoma skupa. Zahvaljujući sve boljoj savremenoj opremi, vantjelesna oplodnja pokazuje visok stepen uspješnosti, koji se kreće od 22% do 40% iznijetih trudnoća po jednom pokušaju. Zahvaljujući vantjelesnoj oplodnji, od kada je 1992. godine u proceduru ušla metoda mikrofertilizacije (intraćelijske injekcije spermatozoida – ICSI), danas je definitivno razriješen i problem steriliteta muškarca.

 

Pravilnik o uslovima, kriterijima i načinu raspodjele novčanih sredstava za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje preuzmite ovdje.

Zahtjev za sufinansiranje troškova medicinski potpomognute oplodnje peuzmite ovdje.