• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Budžet Općine Hadžići za 2021. godinu iznosi 13,1 milion KM

Na danas održanoj 5. sjednici Općinskog vijeća Hadžići većinom glasova usvojen je Budžet Općine Hadžići za 2021. godinu u iznosu od 13.145.071,00 KM. Općinski budžet će biti razvojni s obzirom da je predviđeno da se na kapitalne projekte utroši nešto više od 6,8 miliona KM ili 52,33% ukupnog budžeta. Komisija za budžet, finansije i ekonomska pitanja smatra da je Budžet za 2021. godinu realan, a naročito kada se uzme u obzir stanje pandemije koje traje od marta 2020. godine i posljedice koje je ostavilo na ekonomiju.

Uz ovaj najvažniji dokument lokalne zajednice, vijećnici su većinom glasova usvojili i Program rada Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići za 2021. godinu. Program ima dva prioriteta, a to su stvaranje ambijenta za nova ulaganja kako domaćih tako i stranih investitora te rad na promoviranju solidarnosti i jedinstva među građanima. Ekonomski, privredni, kulturni i drugi aspekti djelovanja općinske izvršne vlasti će se održati na dostignutom nivou.

Sjednicom je predsjedavo Mirza Mušanović, a bilo je prisutno 26 vijećnika.