• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javni poziv za dodjelu sjemenskog materijala za proljetnu sjetvu 2021

Pozivaju se domaćinstva sa područja općine Hadžići koja su zainteresovana za proljetnu sjetvu, a nisu u mogućnosti da nabave sjemenski materijal, da podnesu zahtjev za dodjelu sjemenskog materijala (krompir, luk, grah, sitna sjemena i mineralna đubriva). Općina će za proljetnu sjetvu pripremiti oko 500 paketa sa sjemenskim materijalom.

Pravo učešća imaju fizička lica čije je prebivalište na području općine Hadžići. Posebno prioritetne kategorije stanovništva su nezaposlene osobe koje imaju vlastito poljoprivredno zemljište ili ugovor o zakupu zemljišta. Kriteriji za dodjelu sjemena su iznos primanja po domaćinstvu kao i broj članova domaćinstva. Javni poziv ostaje otvoren 10 dana od dana objavljivanja na web stranici Općine Hadžići. Obrasci zahtjeva se mogu preuzeti na pultu recepcije Općine Hadžići, na web stranici Općine Hadžići ili u sobi broj 204. Obrazac za prijavu sa pratećom dokumentacijom predati na protokol Općine Hadžići. Sve dodatne informacije mogu se dobiti u Službi za privredu, finansije i inspekcijski nadzor Općine Hadžići II sprat soba broj 204 ili na broj telefona 033/475-948 svakim radnim danom od 08:00 do 16:00 sati.

Tekst Javnog poziva sa detaljnim uputstvima preuzmite ovdje.

Obrazac za prijavu na javni poziv preuzmite ovdje.