• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Općinsko vijeće Hadžići: Nacrt budžeta za 2021. godinu iznosi 12,2 miliona KM

Pod predsjedavanjem Mirze Mušanovića danas je u Multimedijalnoj sali Hadžići održana 3. sjednica Općinskog vijeća Hadžići. Prisutno je bilo 27 vijećnika koji su razmatrali i usvojili 19 tačaka dnevnog reda.

Usvojen je Program rada Općinskog vijeća Hadžići za 2021. godinu te Izvještaj o realizaciji Programa rada za 2020. godinu sa izvještajem o radu radnih tijela Općinskog vijeća i Stručne službe za poslove Općinskog vijeća. Većinom glasova usvojen je Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići za 2020. godinu. U izvještajnom periodu Općinske službe su zaprimile 31.554 predmeta čija je riješenost veća od 98 odsto.

„Ovu kriznu 2020. godinu proglašavam uspješnom, po riješenosti predmeta koji je 98 odsto i po izvršenom budžetu sa preko 95 odsto. Da smo imali malo više obzira od strane viših nivoa vlasti, preko kojih inače su trebala da nam dođu sredstva, mogli smo budžet izvršiti u stoprocentnom iznosu. Idemo sa novim planovima u 2021. godinu. Oni će biti prezentirani krajem marta kada se završe javne rasprave o budžetu. Koristim priliku da prijateljski zamolim sve vijećnike da shvate situaciju gdje se nalaze. Narod vas je birao, zajedno samnom, da uzdignete i unaprijedite ovu lokalnu zajednicu. Očekujem dobre ideje, zaključke i pametne poteze. Budite svjesni svojih poteza jer oni mnogo utiču na stanje oko nas“, obrazložio je načelnik Ejubović.

Većinom glasova vijećnici su usvojili i Nacrt Budžeta općine Hadžići za 2021. godinu u iznosu od 12.279.420,00 KM.

Većinom glasova vijećnici su izglasali i set plansko-provedbene dokumentacije i to: Odluku o pristupanju izradi Plana parcelacije „Brezovača“, Odluku o usvajanju Plana parcelacije „Lokve 1“, Odluku o usvajanju Plana parcelacije „Češće“, Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Olimpik 4“ te Odluku o usvajanju Regulacionog plana „Tinohovo“. Razmotrene su i usvojene i ostale tačke dnevnog reda.