• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

SAOPĆENJE ZA JAVNOST

Okupljanje Srba iz RS-a u Tarčinu kod objekta Silos, 27.1.2021. godine je sramno iznošenje notornih laži i podmetanja koja bi trebala, po govornicima, odražavati stanje u Silosu za vrijeme trajanja agresije na BiH. Silos je bio zatvor za sve one koji su se ogriješili o zakone Republike Bosne i Hercegovine ma iz kojeg naroda oni bili. U njemu su zatvorske i druge kazne lišavanja slobode izdržavali, između ostalih, i pripadnici Armije R BiH. Svi zatvorenici su jeli istu hranu koju su jeli i borci AR BiH i MUP-a. Zato smatramo gnusnim lažima da su srpski zatvorenici umirali od gladi, kako to na navedenom obilježavanju navodi Anđelko Nosović predsjednik Saveza logoraša RS-a.

Boško Tomić, izaslanik člana Predsjedništva BiH Milorada Dodika, na ovom skupu je posebno istakao da su u Silosu bili zatvoreni Srbi koji ništa nisu zgriješili nego samo zato što su bili Srbi. Ako je to tako, postavljamo pitanje kod kojih Srba je onda pronađeno i oduzeto 726 cijevi raznog oružja, od čega 6 minobacača, 14 ručnih bacača, 58 puškomitraljeza, 86 automatskih pušaka, te veći broj poluautomatskih pušaka i pištolja, kao i 12 radio stanica, granata, municije, i vojne opreme. Navedeno je oduzeto od pripadnika srpskih paravojnih jedinica sa područja Pazarića i Tarčina koje su imale zadatak zajedno sa paravojnom jedinicom srpske TO iz Bradine izvršiti sinhronizovani napad na Tarčin i Pazarić, i spojiti se sa agresorskim snagama u Hadžićima. Ova činjenica u potpunosti demantuje insinuacije Anđelka Nosovića da su zatvoreni u Silosu bili 99% civili.

Umjesto iznošenja neistina koje šire međunacionalnu mržnju, bolje bi bilo da nam govornici na ovom skupu, kažu konačno gdje se nalazi još 74 stanovnika Hadžića uhapšenih i odvedenih u srpske logore 1992. godine koji, ili čija tijela, ni do danas nisu pronađeni. Za dokazane zločine koje su pojedinci iz reda srpskog naroda počinili nad nesrpskim stanovništvom u Hadžićima doneseno je pet pravosnažnih presuda nadležnih sudova u Hagu i Sarajevu.

One koji su na skupu u Tarčinu pokušavali na neprimjeren način lažno prikazati zatvor Silos i status njegovih zatvorenika, treba podsjetiti šta su predstavnici njihovog naroda - srpski ekstremisti uradili sa nesrpskim stanovništvom u Hadžićima. Osnovali su pet logora: zgrada Socijalnog, garaža općine Hadžići, sportska dvorana-KSIRC, magacin TO i podrum u zgradi Hotelka, kroz koje je prošlo je više od 715 Bošnjaka. U njima su vršena fizička i psihička zlostavljanjanja logoraša, vršeno njihovo silovanje, premlaćivanje i ponižavanje svake vrste, a na desetine je ubijeno. Najmlađi ubijeni logoraš je imao samo pet mjeseci, dok je najstariji logoraš imao 75 godina. Nakon završetka rata za 235 građana Hadžića odvedenih u logore izgubio se svaki trag. Intenzivnim traganjem u postratnom periodu u 63 otkrivene masovne i pojedinačne grobnice pronađeni su posmrtni ostaci stotina nestalih osoba koji su ekshumirani i ukopani. Još uvijek se ne zna za 74 građana Hadžića starosti od 19 do 70 godina. Posmrtni ostaci ubijenih Hadžićana nađeni su u više masovnih grobnica na području Istočnog Sarajeva, Hadžića i Igmana.

Izjave i okupljanje koje je jučer organizirano je pokušaj da se na indirektan način prejudicira ishod sudskog postupka i direktno vrši pritisak na Sud BiH.

Zaključak jednoglasno usvojen na 3. sjednici Općinskog vijeća Hadžići održanoj 28.1.2021. godine.