• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

U četvrtak 3. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići Mirza Mušanović sazvao je 3. sjednicu Općinskog vijeća Hadžići za četvrtak, 28.1.2021. godine u 10:00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Multimedijalne sale Hadžići, Hadželi 225. Svi koji budu prisustvovali dužni su u potpunosti POŠTOVATI SVE HIGIJENSKO - EPIDEMIOLOŠKE MJERE, a koje su propisane naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva te držati propisanu socijalnu distancu i obavezno nositi zaštitnu masku. Na dnevnom redu je 19 tačaka: Program rada Općinskog vijeća Hadžići za 2021. godinu - Prijedlog; Izvještaj o realizaciji Programa rada Općinskog vijeća za 2020. godinu sa izvještajem o radu radnih tijela Općinskog vijeća i Stručne službe za poslove Općinskog vijeća; Izvještaj o radu Jedinstvenog općinskog organa uprave Općine Hadžići za 2020. godinu; Odluke o razrješenju radnih tijela Općinskog vijeća Hadžići (mandatni saziv 2016-2020); Odluke o imenovanju radnih tijela Općinskog vijeća Hadžići (mandatni saziv 2020-2024); Odluka o prestanku važenja Odluke o osnivanju Stručne službe za poslove Općinskog vijeća; Odluka o prestanku važenja Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Stručne službe za poslove Općinskog vijeća - Prijedlog; Odluka o finansiranju parlamentarnih grupa Općinskog vijeća Hadžići iz Budžeta Općine Hadžići - Prijedlog; Budžet Općine Hadžići za 2021. godinu i projekcije Budžeta za 2022. i 2023. godinu - Nacrt; Informacija o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za period od 01.01. do 30.09.2020.godine; Odluka o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Hadžići - Prijedlog; Odluka o imenovanju Komisije za provođenje postupka po javnom oglasu za imenovanje jednog člana Općinske izborne komisije Hadžići - Prijedlog; Odluka o potvrđivanju imenovanja predsjednika i članova Skupštine JKP „Komunalac“Hadžići - Prijedlog; Odluka o pristupanju izradi Plana parcelacije „Brezovača“ – Prijedlog; Odluka o usvajanju Plana parcelacije „Lokve 1“ – Nacrt; Odluka o usvajanju Plana parcelacije „Češće“ – Nacrt; Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Olimpik 4“ – Nacrt; Odluka o usvajanju Regulacionog plana „Tinohovo“ – Nacrt te Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.