• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Kako se pandemija koronavirusa odrazila na broj rođenih, umrlih, broj vjenčanih i razvedenih

Na kraju svake kalendarske godine Općina Hadžići sumira rezultate svoga rada, sačinjava izvještaj o radu te ga prezentira vijećnicima Općinskog vijeća Hadžići koji daju konačni sud o njemu. U godini koja je iza nas, pandemija koronavirusa odrazila se na sve sfere života, pa tako i na broj sklopljenih brakova, broj razvoda te broj rođenih i broj umrlih.

Prema podacima Službe za opću upravu i društvene djelatnosti na području općine Hadžići u 2020. godini bilježi se pad broja sklopljenih brakova i on iznosi 117 vjenčanja. Poređenja radi, u 2019. godini sklopljeno je 149 brakova. Vjenčanja su se u Općini Hadžići održavala uz poštivanje strogih epidemioloških mjera, uz obavezne maske i rukavice, uz prisustvo mladenaca i kumova, bez zvanica. U 2020. godini zabilježili smo 35 razvoda, poređenja radi taj broj je manji u odnosu na 2019. godinu kada smo imali 58 razvoda. Na području općine Hadžići u 2020. godini rođeno je 282 djece. Taj broj je veći u odnosu na 2019. godinu kada je broj novorođenih Hadžićana iznosio 264.

Međutim, stopa smrtnosti u 2020. godini se znatno povećala, broj umrlih iznosio je 306 dok je u 2019. godini taj broj iznosio 241.

Napominjemo da su i pored otežanih okolnosti, uposlenici svih općinskih službi, pa tako i Službe za opću upravu i društvene djelatnosti, a posebno uposlenici u Šalter sali, građanima uvijek stajali na raspolaganju i pružali im sve redovne usluge.