• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Aktivnosti Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Hadžići

Na osnovu prijava šteta i opasnosti po materijalna dobra od strane građana i pravnih lica Operativni centar Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Hadžići izašao je na teren 29. i 30. 12.2020. godine.

Prijave su se odnosile na štete izazavane usljed jakog udara vjetra i naglog otapanja snijega. Kritične tačke su locirane u Pazariću u ulici Omladinska na broju 94 i 80, ulica Bjelašnička na brojevima 97 i 99, Duranovići i Odžak kod broja 22.

Preduzete su preventivne i interventne mjere u vidu pročepljavnja putnih kanala i odvodnje površinskih voda na sljedećim lokacijama: u Korči kod broja 115, Drozgometva kod broja 68 i u ulici Žunovačka broj 123, Odžak, Donja Raštelica, Japlaci broj 9 i u ulici Bjelašnička na broju 34.

U vršenju preventivnih radnji učestvovala je mehanizacija JKP Komunalac Hadžići te pripadnici Vatrogasnog društva „Tarčin“.

Služba za razvoj, stambeno-komunalne poslove dobila je zadatak da pripremi projektne zadatke kako bi se u građevinskoj sezoni 2021. pristupilo dugoročnom rješavanju ove vrste problema.