• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Konstituisano Općinsko vijeće Hadžići, predsjedavajući Mirza Mušanović

Danas je u Multimedijalnoj sali Hadžići održana konstituirajuća sjednica novoizabranog Općinskog vijeća Hadžići, koje će djelovati u naredne četiri godine. Nakon verifikacije mandata novih općinskih vijećnika, uslijedilo je svečano davanje izjava, u kojima su se vijećnici, između ostalog, obavezali na časno vršenje funkcije u skladu sa Ustavom i zakonom, a sve u cilju služenja građanima koji su ih izabrali.

Novoizabrani, a istovremeno i stari načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović je čestitao svim novim i reizabranim vijećnicima, poželio im sreću, te pozvao na zajednički i predan rad za dobrobit svih građana općine Hadžići u teškim godinama koje su pred nama.

Komisija za izbor i imenovanje utvrdila je da su u postupku kandidiranja za predsjedavajućeg pristigle tri prijave i to: Mirza Mušanović, Anela Šehić Lihovac i Mirsad Dupovac. Mirza Mušanović je većinom glasova izabran za predsjedavajućeg Općinskog vijeća u mandatnom periodu 2020-2024.

Za zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća, većinom glasova, izabran je Mujo Ibrica.

U svom prvom obraćanju predsjedavajući Općinskog vijeća gospodin Mušanović se zahvalio svima na podršci i obećao da će biti predsjednik svih vijećnika. Pozvao je da svi zajedno rade časno i pošteno, da se zalažu za zaštitu prava i sloboda građana, te općeg dobra za sve.

U naredne četiri godine, u mandantom periodu 2020-2024, vijećnici će biti: Rizvo Dženan (SDA), Mušanović Mirza (SDA), Ejubović Alma (SDA), Japalak Salko (SDA), Dajdžić Sedin (SDA), Karić Nedžad (SDA), Čorbo Adnan (SDA), Čomor Lejla (SDA) Mujić Arnela (SDA), Fišo Muharem (SDA), Dupovac Muhamed (SDA), Dželko Zifet (SDA), Šehić - Lihovac Anela (NiP), Čekrlija Elvir (NiP), Fatić Vernesa (NiP), Kardaš Almir (NiP), Tabak Velida (NiP), Rešidović Lejla (NiP), Redžepovac Amina (NiP), Fišo Emina (NiP), Mujanović Admir (NB), Horman Aldin (NB), Dupovac Mirsad (SDP), Fatić Minela (SDP), Mujo Ibrica (SBiH), Rusmir Sušić (BPS) i Bašić Almin (Platforma za progres).

Odmah po okončanju Konstituirajuće sjednice održana je i 2. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići na kojoj je jednoglasno usvojena Odluka o privremenom finansiranju potreba Općine Hadžići za period 01.01-31.03.2021. godine .