• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Centar za mentalno zdravlje Hadžići u 2020. godini pružio preko 15.000 usluga

Centar za mentalno zdravlje (CMZ), Doma zdravlja Hadžići, otvoren je u oktobru 2014. godine. Od tada pruža usluge stanovnicima Hadžića i šire iz domena zaštite mentalnog zdravlja. Od samog početka rada, tim CMZ je postavio visoke ciljeve sa željom da korisnicima ponudi najbolje usluge.

Tako je, nakon samo dvije godine rada, CMZ prošao proces akreditacije Agencije za kvalitet i akreditaciju u zdravstvu u FBiH (AKAZ), gdje su, organizacija, proces rada i usluge, ocijenjene sa vrlo visokom ocjenom (jedan od najboljih rezultata u FBiH). Tokom 2020.god, uprkos pandemiji COVID-19, i otežanim uvjetima rada CMZ je pružio preko 15 000 usluga.

 

 

Tim CMZ čine:

- mr.sci.dr Gazmend Ljutfiu, psihijatar;

- Alma Merdžanić, med.sestra i educirani okupacioni terapeut;

- Lejla Gabela, dipl.psiholog I kbt psihoterapeut;

- Nesiba Pepić, dipl.scr.

Tim CMZ se trudi da svojim korisnicima ponudi i više od osnovnih i redovnih usluga. Uspostavljena je dobra saradnja sa svim relevantnim institucijama na nivou općine Hadžići. Učestvuju u preventivnim i edukacijskim programima te organizuju i obavljaju edukacije na nivou Doma zdravlja, ali i lokalne zajednice. U CMZ se sprovodi i okupaciona terapija, kroz, do sada, formirane četiri grupe korisnika.

Okupaciona terapija, jedan od bitnih procesa oporavka korisnika, provodi se kroz aktivnosti slikanja, dekupaž tehnike, izrade nakita, te susreta s ciljem resocijalizacije. Upravo je Općina Hadžići u 2020. godini izdvojila 1434 KM za nabavku radnog materijala za okupacionu terapiju.

Budući plan CMZ je da obezbijedi sve preduvijete kako bi se nastavio timski prisutup liječenja, tretmana i oporavka korisnika, indivnidualnim i grupnim radom, s ciljem resocijalizacije i vraćanja funkcionalnom načinu života.

U dosadašnjem radu CMZ, Općina Hadžići je pružala finansijsku pomoć i podršku za opremu i materijal za rad. Ovom prilikom se zahvaljujemo u ime čl.tima CMZ, menadžmenta OJ Dom zdravlja Hadžići, ali i u ime svih korisnika usluga CMZ-a, sa nadom da će se naša saradnja nastaviti i poboljšati.

 

 

 

 

Tim CMZ