• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Održana 39. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Pod predsjedavanjem Mirze Mušanovića, a uz poštivanje higijensko-epidemioloških mjera, danas je u Multimedijalnoj sali Hadžići održana 39. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići. Prisustvovalo je 26 vijećnika. Vijećnici su jednoglasno usvojili set dokumenata o usvajanju i proveđenju planova parcelacije i regulacionih planova na kojima se naporno radilo u protekle dvije godine.

Na ovaj način Službi za prostorno planiranje, urbanizam i građenje Općine Hadžići otvoren je put da izda 51 urbanističku saglasnosti, a naša lokalna zajednica će ostvariti dobit cca 344.350 KM. Jednoglasno su usvojene odluke o izmjenama i dopunama i provođenju Regulacionog plana Donji Hadžići I i II- Garovci po skraćenom postupku.

Jednoglasno su usvojene odluke o usvajanju i provođenju Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac“ Tarčin , Plan parcelacije Stambeno naselje „Dragovići“ Pazarić te Parcelarni plan naselja „Lokve“ Pazarić.

Jednoglasno su usvojne odluke o usvajanju i provođenju nacrta Regulacionog plana Stambeno naselje „Musići“ Hadžići, Regulacionog plana Stambeno naselje „Ušivak“ Hadžići, Plana parcelacije Stambeno naselje „Drozgometva“ Hadžići te Plana parcelacije naselje „Luke“ Tarčin.

Većinom glasova usvojena je odluka o razrješenju predsjednika Skupštine JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići Fazlić Melihe. Funkciju vršioca dužnosti predsjednika tog preduzeća preuzet će Mirela Dupovac. Većinom glasova usvojena je Informacija o radu komunalne inspekcije na području općine Hadžići. Naredna 40. sjednica Općinskog vijeća Hadžići zakazana je za 12. novembar 2020. godine.