• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

U četvrtak 39. sjednica Općinskog vijeća Hadžići

Predsjedavajući Općinskog vijeća Hadžići Mirza Mušanović sazvao je 39. sjednicu Općinskog vijeća Hadžići za četvrtak 15.10.2020. godine u 10:00 sati. Sjednica će se održati u prostorijama Multimedijalne sale Hadžići, Hadželi 225. Svi koji budu prisustvovali 39. sjednici dužni su u potpunosti poštovati sve higijensko-epidemiološke mjere, a koje su propisane naredbama Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva te držati propisanu socijalnu distancu i obavezno nositi zaštitnu masku. Na dnevnom redu je 14 tačaka.

D n e v n i r e d:

1. a) Odluka o usvajanju izmjena i dopuna Regulacionog plana Donji Hadžići II i III - Garovci (skraćeni postupak) - Prijedlog;

b) Odluka o provođenju izmjena i dopuna Regulacionog plana Donji Hadžići II i III - Garovci (skraćeni postupak) - Prijedlog;

2. a) Odluka o usvajanju Urbanističkog projekta „Igman Veliko polje“ - Prijedlog;

    b) Odluka o provođenju Urbanističkog projekta „Igman Veliko polje“ - Prijedlog

3. a) Odluka o usvajanju Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac“ Tarčin - Prijedlog;

    b) Odluka o provođenju Plana parcelacije Stambeno naselje „Vilovac“ Tarčin - Prijedlog;

4. a) Odluka o usvajanju Plana parcelacije Stambeno naselje „Dragovići“ Pazarić - Prijedlog;

    b) Odluka o provođenju Plana parcelacije Stambeno naselje „Dragovići“ Pazarić - Prijedlog;

5. Odluka o pristupanju izradi Parcelarnog plana naselja „Lokve “ Pazarić - Prijedlog;

6. a) Odluka o usvajanju Regulacionog plana Stambeno naselje „Musići“ Hadžići - Nacrt;

    b) Odluka o provođenju Regulacionog plana Stambeno naselje „Musići“ Hadžići - Nacrt;

7. a) Odluka o usvajanju Regulacionog plana Stambeno naselje „Ušivak“ Hadžići - Nacrt;

    b) Odluka o provođenju Regulacionog plana Stambeno naselje „Ušivak“ Hadžići - Nacrt;

8. a) Odluka o usvajanju Plana parcelacije Stambeno naselje „Drozgometva“ Hadžići - Nacrt;

    b) Odluka o provođenju Plana parcelacije Stambeno naselje „Drozgometva“ Hadžići - Nacrt;

9. a) Odluka o usvajanju Plana parcelacije naselje „Luke“ Tarčin - Nacrt;

    b) Odluka o provođenju Plana parcelacije naselje „Luke“ Tarčin - Nacrt;

10. Odluka o razrješenju predsjednika Skupštine JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići - Prijedlog;

11. Odluka o potvrđivanju imenovanja vršioca dužnosti predsjednika Skupštine JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići - Prijedlog;

12. Informacija o radu komunalne inspekcije na području općine Hadžići;

13. Rješenja imovinsko - pravne službe:

- Odluka o ispravci Odluke o prestanku statusa nepokretnosti u općoj upotrebi i o prodaji zemljšta neposrednom pogodbom broj: 01-05-31-3-4083/19 od 27.02.2020. godine;

14. Vijećnička pitanja, odgovori i inicijative.