• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Kahrimani: Obilježena 28. godišnjica formiranja Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine

U sklopu obilježavanja 28. godišnjice formiranja Prvog korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine u utorak 1. Septembra 2020. godine delegacije Općine Hadžići i boračkih uduruženja općine Hadžići posjetili su Šehidsko mezarje Kahrimani, gdje je na prigodan način iskazana počast borcima palim za odbranu države Bosne i Hercegovine.

Prvi korpus Armije RBiH sa sjedištem u Sarajevu formiran je ratne 1992. godine u okviru početne reorganizacije i okrupnjavanja brojnih novonastalih patriotskih jedinica, jedinica teritorijalne odbrane i rezervnog sastava MUP-a RBiH, na prijedlog tadašnjeg načelnika Štaba vrhovne komande Oružanih snaga RBiH Sefera Halilovića, a po odluci Vrhovne komande (Predsjedništvo RBiH) i njenog predsjednika Alije Izetbegovića.

Prvi korpus je dao ogroman doprinos odbrani Sarajeva i Bosne i Hercegovine u minulom ratu. Za prvog komandanta ove proslavljene operativno-taktičke formacije postavljen je Mustafa Hajrulahović Talijan. Tri brigade Korpusa ponijele su počasne nazive ''slavna'', a četiri ''viteška''.

Od pripadnika Prvog korpusa Armije RBiH, 472 su nosioci najvišeg ratnog priznanja ''Zlatni ljiljan'', 29 pripadnika je odlikovano najvišim državnim priznanjima od Predsjedništva BiH i 19 pripadnika ratnim priznanjem ''Srebreni štit''. Na putu borbe za slobodu, 6.585 boraca Prvog korpusa poginulo je u odbrani suvereniteta, neovisnosti i cjelovitosti BiH. Za doprinos odbrani grada Sarajeva i BiH, Prvom korpusu Armije Republike BiH dodijeljena je kolektivna Šestoaprilska nagrada Grada Sarajeva 2010. godine