• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Koronavirus: Općina Hadžići obavještava građane o novim mjerama

U skladu sa preporukama Federalnog ministarstva zdravstva o postupanju sa pojavom pandemije koronavirusa , Općinski organ uprave Općine Hadžići u cilju zaštite uposlenika preduzima adekvatne mjere opreza, te Općinski načelnik putem Službe za opću upravu, društvene djelatnosti i zajedničke poslove, građanima općine Hadžići, koji imaju potrebu koristiti usluge ovog organa, upućuje slijedeće obavještenje.

- Reducira se prijem stranaka po kancelarijama Općine na način da će biti dozvoljena posjeta samo strankama po prezentiranju pismenog poziva nadležne Službe, odnosno po usmenom zahtjevu ili potvrdi prijema od strane pomoćnika načelnika ili voditelja postupka, a ostali će moći koristiti mogućnost poziva sa „info telefona“ koji se nalazi u holu zgrade.

- Ograničava se vrijeme ulaska stranaka u kancelarije Općine na način da će se prijem vršiti od 8 do12 sati.

- Građani- stranke će moći koristiti usluge šalter sale od 8 do 16 sati svakim radnim danom.

- Mole se građani da bez prijeke i hitne potrebe ne posjećuju zgradu Općine Hadžići, u protivnom ćemo biti prinuđeni ograničiti broj prisutnih u šalter Sali.

Primjena ovog dopunjenog obavještenja počinje od 26.05.2020. godine do daljnjeg. 

Dokument možete pogledati ovdje.