• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Usvojen Nacrt Strategije razvoja općine Hadžići za period 2024-2028

Pod predsjedavanjem Almina Bašića u subotu 6.7.2024. godine održana je 31. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići kojoj je prisustvovalo 23 vijećnika. Razmatrano je 16 tačaka.

Jednoglasno je usvojen Nacrt Strategije razvoja Općine Hadžići za period 2024-2028. godina. Riječ je o najobimnijem strateškom dokumentu koji je Općina Hadžići do sada imala. Strategija razvoja je integralni strateški dokument na skoro 200 strana, koji ravnomjerno tretira oblasti: životne sredine i infrastrukture, ekonomskog razvoja i turizma te društvenog razvoja. Period implementacije je 2024-2028. godina, dok je revizija planirana za 2027. godinu. Strategija ima akcioni plan i smjernice putem kojih će se sprovesti u djelo.

„Definisali smo 3 strateška cilja, jedan za ekonomski razvoj, jedan za društveni razvoj i jedan infrastrukturni za komunalije i okoliš. Definisali smo 10 prioritetnih ciljeva, 28 mjera i 91 projekat. Ukupna vrijednost Strategije je 50.349.000,00 KM od čega Općina Hadžići planira osigurati 19.805.000,00 KM ili 39,34%. Ako se realizuju ovi naši strateški cilljevi, onda će općina Hadžići biti ekološki uređena sa povoljnim okruženjem za investiranje, inovacije i ruralni razvoj, sa modernom infrastrukturom za prosperitetan život svih građana“, kazao je prof.dr Đevad Šašić konsultant i nosilac izrade Strategije.

Za svaki strateški cilj određeni su indikatori pomoću kojih će se pratiti njihova realizacija, što je u narednom periodu jedan od glavnih zadataka Općinskog vijeća i vijećnika. Općina Hadžići u implementaciju ovog strateškog dokumenta kreće sa visoke 15 pozicije po razvijenosti u FBiH, od ukupno 80 općina.

Jednoglasno je usvojen finansijski izvještaj i izvještaj o radu JU „Kulturno - sportski i rekreacioni centar“ Hadžići za 2023. godinu te plan i program rada ove institucije za 2024. godinu.

Komandir Policijske stanice Hadžići Viktor Ćatić prezentirao je vijećnicima Informaciju o stanju sigurnosti na području općine Hadžići za 2023. godinu. Analizirajući pokazatelje kriminaliteta, JRM i sigurnosti saobraćaja može se konstatovati da je bezbjednosna situacija na pdručju općine Hadžići, koje pokriva PS Hadžići, na zadovoljavajućem nivou. Zabrinjavajući podatak iz informacije je i onaj koji kaže da je u 2023. godini zabilježen porast slučajeva nasilja u porodici te porast slučajeva tuča.

U toku prezentiranja ove informacije iznesen je podatak da naši policajci nemaju adekvatnu obuću za obavljanje svakodnevnih poslova. Kako je naveo komandir Ćatić, naša policija je zadnju uniformu u kompletu zadužila prije nekih devet godina, a obuću prije 10 godina. Općinski načelnik Hamdo Ejubović, uz podršku svih vijećnika, obavezao se da će u narednom periodu naći načina da se policiji kupi nova obuća.

Vijećnik Nermin Vatrić i vijećnica Lejla Rešidović, ujedno zamjenica predsjednice Kluba Naroda i Pravde, napustili su Klub vijećnika Naroda i Pravde i u narednom periodu će djelovati kao samostalni vijećnici.