• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Obavijest o uredovnim danima pružanja besplatne pravne pomoći u Hadžićima

Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći Sarajevo obavještava građane općine Hadžići da će zbog korištenja godišnjih odmora prvi naredni uredovni dan za pružanje besplatne pravne pomoći biti 25.9. 2024. godine.

Građanke i građani, koji u skladu sa Zakonom o pružanju besplatne pravne pomoći ostvaruju ovo pravo, moći će do gore navedenog datuma svoje potrebe rješavati direktno u Zavodu, podnošenjem zahtjeva za pružanje pravne pomoći.

Kantonalni zavod za pružanje besplatne pravne pomoći nalazi se u Sarajevu, Ul. Branilaca Sarajeva broj 21. Kontakt telefon 033 275-660, e-mail: zbpp@zbpp.ks.gov.ba.