• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Općina Hadžići dodjeljuje zemljište i sjemenski materijal za proljetnu sjetvu

Obavještavaju se zainteresovani građani općine Hadžići da će Općina Hadžići dodjeljivati zemljište i sjemenski materijal za proljetnu sjetvu.

Uslov je da zainteresovano lice (kao i članovi njegove porodice) ne posjeduju vlastito poljoprivredno zemljište na području općine Hadžići.

Zemljište se daje na korištenje bez naknade u cilju povećanja poljoprivredne proizvodnje u periodu trajanja proglašenog stanja prirodne i druge nesreće kao i neposrednog saniranja šteta kao posljedica iste.

Zemljište će se u zavisnosti od stanja na terenu dodjeljivati kao poljoprivredna cjelina prema iskazanim potrebama jednog domaćinstva.

Rok za prijavu po ovom obavještenju je do 21.04.2020. u Službi za privredu, finansije i inspekcijski nadzor.

Sve dopunske informacije mogu se dobiti u Općini Hadžići (Hadželi 114), Služba za privredu,finansije i inspekcijski nadzor, soba broj 204 te putem telefona 033/475- 948.