• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Statut i Poslovnik Općinskog vijeća

 


Općinsko vijeće Hadžići je na 7. sjednici održanoj 30. aprila 2009. godine usvojilo Statut Općine Hadžići. Ovim Statutom, uređuje se samoupravni djelokrug jedinice lokalne samouprave, organi,međusobni odnosi organa, mjesna samouprava, neposredno učestvovanje građana u odlučivanju, finansiranje i imovina, propisi i drugi akti, javnost rada, saradnja jedinica lokalne samouprave, odnosi i saradnja sa federalnim i kantonalnim vlastima, kao i druga pitanja od značaja za organizaciju i rad Općine Hadžići.

 

Statut i Poslovnik Općine Hadžići možete pogledati ovdje.