• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Općina Hadžići

 


Općina Hadžići

Recepcija: 033/475-900, 033/475-911

Fax: 033/475-952

Šalter sala: 033/475-941

Protokol: 033/475-914

E-mail: ohadzici@bih.net.ba, hadziciopcina@gmail.com


Stručna služba za poslove Općinskog vijeća

Sekretarka: Hajrija Ejubović

Telefon: 033/475-912

E-mail: vijece@hadzici.ba


Matični ured Hadžići

Almedina Šehić - Stručni savjetnik za građanska stanja - Matičar (vjenčanja,naknadni upisi, ispravak podataka upisanih u MK) - Telefon: 033/428-346

Sabina Šunj - Stručni saradnik za vođenje matičnih knjiga (upis činjenice smrti)- Telefon:033/475-933

Merjema Kokor - Stručni saradnik za vođenje matičnih knjiga (upis činjenice rođenja i državljanstva)- Telefon: 033/475-933

Indira Kovačević - Viši referent za vođenje matičnih knjiga - Matičar - (Izdavanje izvoda iz matičnih knjiga)- Telefon:033/475-939.

E-mail: maticniured@hadzici.ba


Operativni centar civilne zaštite Općine Hadžići

Dževad Bozalija

Telefon: 033/421-400

E-mail: civilnazastita@hadzici.ba


Komunalni inspektor Općine Hadžići

Muhamed Dupovac

Telefon: 033/475-956

E-mail: komunalniinspektor@hadzici.ba


Građevinsko-urbanistički inspektor Općine Hadžići

Alma Vranić

Asim Jasika

Telefon: 033/475-959

E-mail: inspekcija@hadzici.ba


Mjesna zajednica Hadžići

Sekretar: Adnan Mulagić

Telefon: 033/421-025

E-mail: mzhadzici@hadzici.ba


Mjesna zajednica Pazarić

Sekretar: Lejla Čomor Kasum

Telefon: 033/416-631

E-mail: mzpazaric@hadzici.ba


Mjesna zajednica Tarčin

Sekretar mjesne zajednice:

Telefon: 033/418-825

E-mail: mztarcin@hadzici.ba


Općinska izborna komisija Hadžići

Predsjednik: 

Telefon: 033/475-953; 033/475-944

E-mail: izborna@hadzici.ba