• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Građevinska sezona 2020: Saniran prilaz stambenom objektu u Žunovačkoj ulici br.5 i br.11

Projektom sanacije prilaza stambenoj zgradi u Žunovačkoj ulici na broju 5 i 11 riješen je dugogodišnji problem za učesnike u saobraćaju koji su koristili desno skretanje sa regionalne ceste R442 za Igman.

Izvršeno je asfaltiranje plohe sa prednje strane stambene zgrade čime su osigurana 22 parking mjesta za stanare. Sa obje strane asfaltne plohe (jedna koja graniči sa uliciom Žunovačka, a druga prema regionalnoj cesti R44) izgrađeni su i trotoari za pješake.

Na zelenim ostrvima na prostoru parkinga i sa bočnih strana izvršena je sadnja drveća i cvijeća, a od mobilijara postavljene su četiri parkovske klupe i korpe za otpatke. Na prostoru parkinga izgrađena je i niša za dva kontejnerska mjesta.