• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Građevinska sezona 2020: Sanacija i rekonstrukcija puta Donji Hadžići

Radnici preduzeća “Music Company” Hadžići okončali su radove rekonstrukcije i sanacije nekategorisanog puta koji spaja Donje Hadžiće sa naseljima Ušivak i Musići. Rekonstruisan je put dužine 350 metara, širine tri metra.

Riješen je problem plavljenja stambenih objekata odvodnjom oborinskih voda sa padinskih dijelova mjesne zajednice. Izgradnjom potpornih građevina izvršena je stabilizacija puta na mjestima deformacije.

Rekonstrukcijom i asfaltiranjem ovog dijela ulice omogućen je lakši pristup građanima svojim objektima te je napravljena alternativa za saobraćaj u slučaju zastoja ili izvođenja radova na putu Ušivak.

Radove je finansirala Direkcija za ceste KS i Općina Hadžići, a stručni nadzor nad izvođenjem radova vršila je firma Radis d.o.o. Istočno Sarajevo.