• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Sječa šume uzrokovala veliku materijalnu štetu stanovnicima Ljubovčića

Usljed sječe drvnih sortimenata na lokalitetu Ljubovčića, a koju izvodi Kantonalno javno preduzeće “Sarajevo-šume”, pričinjena je velika materijalna šteta na privatnim parcelama građana.

Porodice Bajrić, Hujić, Mehić, Korić i Mujan traže pod hitno da se njihove poljoprivredne parcele dovedu u prvobitno stanje prije početka proljetne sjetve ili da im se namiri pričinjena materijalna šteta. Šteta je pričinjena zbog sječe šume u Š.U. „Hadžići“, ŠPP „Igmansko“ , GJ – odjel 46a.

Izgradnjom šumskog puta prema lokalitetima gdje je vršena sječa šume u periodu kišnih padavina, došlo je do nekontrolisanog toka površinskih i bujičnih voda šumskim putevima, odnošenja-erozije materijala sa šumskih puteva i nanosa kamenog, pjeskovitog i drugog materijala po zemljišnim parcelama građana.

Po zahtjevu građana Ljubovčića predstavnici Službe za civilnu zaštitu i mjesne zajednice Općine Hadžići su izažli na teren, sačinili procjenu štete i potrebne zapisnike. Dokumentacija je poslana KJP “Sarajevo-šume” na dalje postupanje.

“Općina Hadžići pomenutom preduzeću nije dala saglasnost na Godišnji plan realizacije Šumsko-privredne osnove ŠPP “Igmansko”. Saglasnost su dobili rješenjem od 21.2.2020. godine koje im je potpisalo Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo, zbog čega je Općina pokrenula upravni spor pred Kantonalnim sudom u Sarajevu. Spor još uvijek nije okončan. Sječa šume se vrši suprotno volji Općine Hadžići, a njene posljedice su danas vidljive na terenu”, kazao je načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović.