• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Općina Hadžići i Muslim Aid dodijelili 39 visoko steonih junica

Općinski načelnik Hamdo Ejubović i direktorica Muslim Aid Sarajevo Edina Šehić Saliji potpisali su danas ugovore o dodjeli visokosteonih junica sa prvih 11 korisnika koji su zadovoljili kriterije javnog poziva i konkursne procedure.

Ukupno će se dodijeliti 39 visokosteonih junica, a isporuka kreće od petka. Vrijednost projekta je 155.000 KM od čega je Općina Hadžići izdvojila 125.000 KM, a krajnji korisnici i Muslim Aid 30.000 KM.

Lista kandidata koji su ispunili uslove i dobili junicu: Keško Kasema, Horman Hasib, Fatić Džemil, Vatrić Haris, Hujić Amela, Velagić Mensur, Šarić Hava, Horman Osmana, Tahirović Sabahudin, Čekrlija Samir, Halvadžija Damir, Tabak Fatima, Imamović Nasir, Ibrica Amra, Tarahija Redžo, Bajrić Osman,

Kazić Muhamed, Birdžo Dženan, Tabak Zajko, Rizvo Samira, Odobašić Izet, Mešanović Nermina, Selimović Azra, Katkić Adem, Murtić Sabit, Fatić Merima, Karkelja Ismet, Masleša Vezir, Bajrić Belma, Hrgić Asim, Korjenić Enisa, Poljo Redžo, Kadrić Zejneba, Bužo Vasvija, Bužo Rešad, Haskić Faruk, Maljić Halid, Bužo Damir i Kalem Alen.

LISTA KANDIDATA