• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Mirza Čelik u posjeti Općini Hadžići

Kandidat za novog predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Mirza Čelik danas je obavio radnu posjetu Općini Hadžići čime su zvanično otpočele njegove posjete lokalnim zajednicama u Kantonu Sarajevo. Susreo se sa načelnikom Hamdom Ejubovićem. Razgovarano je o potrebama i zahtjevima građana Hadžića prema Skupštini KS.

„ Danas smo mu imali šta prenijeti po pitanju naših zahtjeva prema Skupštini Kantona Sarajevo, a kasnije ćemo razgovarati i o našim zahtjevima prema Vladi KS. Dosadašnja zakonska rješenja koja je donijela Skupština KS u mnogome zadiru u nadležnosti naše lokalne samouprave što nam otežava rad. Zahtijevamo od novog rukovodstva Skupštine KS da se to u što skorije vrijeme ispravi. Skupština KS treba da donese novi Zakon o principima lokalne samouprave u kome bi se definisao Grad Sarajevo kao jedinica lokalne samouprave, nadležnosti Grada, nadležnosti gradskih općina, a isto tako potvrditi nadležnosti općina izvan Grada Sarajevo. Ovo je jedan veliki problem koji se vuče još od 2007. godine, a evo mi smo sada bez pomaka po ovom pitanju u 2020. godini. Nadam se da će novo rukovodstvo ući u rješavanje ovog problema, taman da se mora ići na korekciju Ustava KS. Vidimo također da ima manjkavosti u fukcionisanju same Skupštine. Nadamo se da će se to što prije okončati. Suština je da parlamentarna većina suvereno odlučuje o svim stvarima u jednom parlamentarnom društvu. U ovom slučaju vidimo da ima parlamentarna većina kojoj je onemogućeno da se efikasno uhvati u koštac sa onim što je njena dužnost i obaveza“, kazao je načelnik Ejubović.

Predsjedavajući Skupštine Kantona Sarajevo Mirza Čelik istakao je kako su Hadžići najpotentnija općina Kantona Sarajevo za izgradnju novih industrijskih zona. Istakao je kako se u Budžetu Kantona Sarajevo za 2020. godinu nije našao niz infrastrukturnih projekata kojima bi bio nastavljen uspješan razvoj Općine Hadžići. Poručio je kako će se to ispraviti.

„Nekoliko infrastrukturnih projekata ćemo svakako u saradnji sa načelnikom i administracijom Općine uvrstiti u Budžet Kantona Sarajevo za 2020. godinu kako bi ova lokalna zajednica nastavila razvoj. Bez obzira na sve, rebalans budžeta za 2020. godinu će pratiti sve lokalne zajednice kako bi unaprijedili život građana Kantona Sarajevo. Radićemo zajedno sa lokalnim zajednicama na rješavanju zakonskih problema . Tu prije svega mislim na Zakon o lokalnoj samoupravi i Zakon o pripadnosti javnih prihoda. Nadam se da ćemo u narednih šest mjeseci zajedno sa općinama naći najbolje rješenje“, kaže Čelik.

Jedan od razloga današnje posjete predsjedavajućeg Skupštine Kantona Sarajevo Općini Hadžići jeste i nemogućnost objave Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu u Službenim novinama KS.

„Građani Hadžića su uskraćeni za te objave, a budžet za 2020. godinu mogu pratiti samo na službenoj web stranci Općine Hadžići. To je zato što nemamo pečata i sekretar ne može da obavlja svoje radne aktivnosti. I ovaj put pozivamo nadležno tužilaštvo da što prije riješi problem pečata i da ga vrati tamo gdje pripada, a to je sekretar Skupštine Kantona Sarajevo“, istakao je Čelik.