• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Javni poziv za predlaganje kandidata-kolektiva i pojedinaca za dodjelu Općinskih priznanja

Na osnovu Odluke o utvrđivanju priznanja i nagrada Općine Hadžići, a u skladu sa Pravilnikom o kriterijima i mjerilima za dodjelu općinskih priznanja, Komisija za odlikovanja i općinska priznanja objavljuje Javni poziv za predlaganje kandidata – kolektiva i pojedinaca za dodjelu Općinskih priznanja.

 

 

- Šestomartovska plaketa - jedna kolektivna i dvije pojedinačne

- Zahvalnica Općine Hadžići - do tri kolektivne i do tri pojedinačne.

 

Prijedlog za dodjelu priznanja mogu podnijeti privredna društva, političke partije, mjesne zajednice, ustanove, udruženja kao i drugi organi i organizacije koji imaju sjedište na području općine Hadžići, te pojedinci koji imaju prebivalište na području općine Hadžići. Priznanja se dodjeljuju kolektivima i pojedincima sa područja općine Hadžići za postignute rezultate u svim oblastima privrednog i društvenog života.

 

Rok za podnošenje prijedloga je petak, 12.02.2021. godine. Prijedlozi pristigli poslije isteka roka, nepotpuni i neuredni prijedlozi neće se razmatrati. Prijedlozi sa naznakom „Javni poziv za dodjelu općinskih priznanja - Komisija za odlikovanja i općinska priznanja“ dostavljaju se na protokol u zgradi Općine Hadžići, ul. Hadželi broj: 114 ili putem pošte na adresu: Općina Hadžići, Hadželi 114,71240 Hadžići sa naznakom „Javni poziv za dodjelu općinskih priznanja – Komisija za odlikovanja i općinska priznanja“. Kontakt telefon: 033 475 912.

 

Tekst javnog poziva sa detaljnim uputstvima preuzmite ovdje.

Obrazac prijedloga za dodjelu priznanja preuzmite ovdje.