• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Hadžići dobijaju Centar za edukaciju, rehabilitaciju i socijalnu inkluziju mladih s invaliditetom?

Fondacija Hastor planira otvoriti Centar za edukaciju, rehabilitaciju i socijalnu inkluziju osoba s invaliditetom na području općine Hadžići. Cilj je osobama uzrasta od 14 godina i više pružiti profesionalnu podršku da bi se doprinijelo cijelom sistemu brige o ovoj populaciji na području Kantona Sarajevo i šire. Tim povodom danas je u Hadžićima održan radni sastanak na kojem su prisustvovali premijer Federacije BiH Fadil Novalić, predstavnici Fondacije Hastor na čelu sa direktorom Seidom Fijuljaninom te načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović.

Prema riječima premijera Novalića prvi korak je da se odredi prostor od 50.000 metara kvadratnih. Te uslove ispunjava bivša kasarna Žunovnica. Potrebno je da Općina Hadžići uputi zahtjev prema Vladi FBiH o ustupanju kasarne kao neperspektivne vojne imovine na korištenje s pravom građenja. Po upućivanju zahtjeva od strane Općine na prvoj sjednici Vlade FBiH bit će donesena potrebna odluka.

“Sretan sam, da smo danas načelnik Općine Hadžići Hamdo Ejubović, Fondacija Hastor i Vlada Fedracije otvorili novo moderno poglavlje. Centar koji ćemo otvoriti sa kapacitetom 500 korisnika će ponuditi mladim osobama sa poteškoćama u razvoju i osobama sa invalidtitetom da dobiju znanja i vještine koje će ih učvrstiti u našem društvu kao faktor napretka, a ne faktor socijalne skrbi. Iz budućeg centra će naša djeca i mladi sa posebnim potrebama izlaziti kao kvalitetni činioci bh. društva”, kazao je Novalić.

sa invaliditetom su, nažalost, još uvijek najmarginalizovanija i najsiromašnija kategorija građana u Bosni i Hercegovini. Na osobe sa invaliditetom se dugo gledalo kao na nekompetentne osobe kojima doživotno treba pružati cjelodnevnu pomoć u državnim zavodima. Takva praksa i danas postoji, uz državne zavode u kojima je još uvijek preko 1200 osoba sa invaliditetom.

“Ovo je prije svega značajan projekat za BiH s obzirom da je premijer kazao koliki je potencijalni broj korisnika jednog ovakvog centra. Djeca sa poteškoćama u razvoju su naša obaveza. Moramo im pomoći da se što lakše uključe u normalan život. Zahvaljujem se premijeru i predstavnicima Fondacije Hastor koji su se odlučili da naprave jedan takav centar i što su izabrali općinu Hadžići. Naša obaveza prema budućem centru bit će da se dovede sva potrebna infrastuktura te da se u što kraćem roku izdaju sve potrebene dozvole za gradnju. Svesrdno podržavamo jedan ovakav projekat”, poručio je Ejubović.

Osnovni cilj Centra bit će rad na jačanju funkcionalne sposobnosti korisnika s raznim vrstama invaliditeta, njihovim pripremanjem za samostalan život u lokalnoj zajednici i osposobljavanje za zapošljavanje. Koncept ovog Centra je upravo dnevni oblik rada koji će pored rehabilitacijskih usluga biti najviše usmjeren na osposobljavanje za samostalni život i rad u zajednici.

“Vrlo ozbiljno i detaljno smo pristupili izradi plana Centra za rad sa osobama sa invaliditetom odnosno sa mladima sa poteškoćama u razvoju kroz dvije faze. Prvu fazu smo već najavili u jednom prostoru na području općine Ilidža. Danas smo razgovarali o jednom mnogo većem prostoru, o jednoj mnogo većoj priči, na svaki način i po svim kapacitetima na području općine Hadžići. Hadžići imaju jedan fini geografski položaj i blizinu velikog centra. Pozvali smo sve partnere kako domaće tako i međunarodne da se uključe u ovu priču jer ona zahtijeva seriozno privatno-javno partnerstvo. Ukoliko bude kako smo se danas dogovorili na području općine Hadžići će se graditi jedan takav Centar kroz privatno-javno partnerstvo, jedan grandiozni centar koji će biti potrebno raditi po etapama. Svjedoci smo koliko je svaka aktivnost za mlade dobro došla. Možete misliti koliko je onda važno za mlade sa poteškoćama u razvoju, pogotovo u periodu kada oni završe formalno obrazovanje, osnovu i srednju školu i fakultete. Upravo će ovaj sveobuhvatni Centar njima pružiti niz aktivnosti socijalne rehabilitacije i pripreme za samostalni život”, kazao je Fijuljanin.

Projekt je posebno važan jer obuhvata program osamostaljivanja za život u lokalnoj zajednici, pripreme za zapošljavanje, dodatne rehabilitacijske usluge te podizanje svijesti društva o potrebama i mogućnostima osoba s invaliditetom.