• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

U 07:00 sati otvorena sva birališta na području općine Hadžići

Birališta za Lokalne izbore u Bosni i Hercegovini na području općine Hadžići otvorena su jutros u 07:00 sati, a priliku da ostvare biračko pravo građani će imati do 19:00 sati. Izbori se prvi put održavaju u uslovima epidemije Covid-19. Na području općine Hadžići je otvoreno 37 redovnih biračkih mjesta, jedno biračko mjesto za glasanje u odsustvu, pet mobillnih timova i jedan Covid-19 tim. Za glasanje putem mobilnih timova prijavilo se 88 osoba. Pravo glasa ima 22.477 osoba.

 

Građani biraju članove 64 općinska vijeća u Federaciji BiH, 56 skupština općina u Republici Srpskoj, 120 načelnika općina u Bosni i Hercegovini, 14 gradskih vijeća u Federaciji BiH, 7 skupština gradova u Republici Srpskoj, 22 gradonačelnika u Bosni i Hercegovini te Skupštinu Brčko distrikta. Osim 120 načelnika i 22 gradonačelnika na Lokalnim izborima 2020. godine bira se i 3142 vijećnika/odbornika od čega 23 predstavnika nacionalnih manjina. Na izborima učestvuje 543 politička subjekta.

 

OIK Hadžići