• Tel.: +387 33 475 900
  • ohadzici@bih.net.ba

Dobrodošli
Općina Hadžići

Budžet Općine Hadžići za 2020. godinu povećan za 960.000 KM

U Multimedijalnoj sali Hadžići danas je održana 37. redovna sjednica Općinskog vijeća Hadžići. Za nešto više od sat vremena 22 vijećnika su razmotrili i usvojili 13 tačaka dnevnog reda. Većinom glasova usvojen je Izvještaj o izvršenju Budžeta Općine Hadžići za prvih šest mjeseci 2020. godine.

Ostvareni su prihodi u iznosu od 7.482.023,92 KM što predstavlja 52,54% planiranih sredstava. Većinom glasova usvojena je i Odluka o izmjenama i dopunama Budžeta Općine Hadžići za 2020. godinu. Izvršeno je povećanje od 960.000,00 KM, tako da ukupni predloženi Budžet Općine Hadžići za 2020. godinu iznosi 15.200.000,00 KM. Razlozi za ovo povećanje su korekcija poreznih, neporeznih i viška prihoda te korekcija tekućih i kapitalnih potpora od Kantona Sarajevo i Federacije Bosne i Hercegovine.

Vijeće je razmotrilo i usvojilo odluke o pristupanju izrade parcelarnih planova naselja „Luke“ Tarčin, „Lokve II“ Pazarić, „Vilovac II“ Tarčin. Usvojena je i Odluka o pristupanju izrade izmjena i dopuna Regulacionog plana Prostorne cjeline „Binježevo“ Hadžići te Odluka o usvajanju Plana parcelacije Stambeno naselje „Dragovići“ Pazarić.

Vijećnici su podržali odluke o razrješenju i potvrđivanju imenovanja vršilaca dužnosti predsjednika i članova Skupštine JKP „Komunalac“ d.o.o. Hadžići. Usvojeno je i Rješenje o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju fekalne kanalizacije u ulici XII hercegovačke brigade te Rješenje o utvrđivanju javnog interesa za izgradnju puta Trzanj-Odžak.